Reglement jeugd 2017 - 2018

 

Huishoudelijk Reglement SSD Opoeteren

 

Algemene voorwaarden :

1.    Alle spelers,speelsters, trainers en afgevaardigden gedragen zich sportief en gedisciplineerd dit zowel naast als op het veld.

2.    Problemen worden binnenskamers besproken, niet naast het veld of in de kantine. Hebben jullie een probleem bespreek dit eerst met de trainer, geraakt het niet opgelost bespreek het dan met de jeugdcoördinator.

3.    Roken en het nuttige van alcoholische dranken is verboden in de kleedkamers. Druggebruik wordt niet getolereerd.

4.    Uit beleefdheid geeft iedere speler een hand aan de trainer, afgevaardigde en jeugdcoördinator. Dit bij aankomst op  training en bij aankomst  en vertrek van een wedstrijd.

5.    Pesten en plagen wordt absoluut niet toegelaten.

6.    Toon respect voor de spullen vaan een ander. Als je iets vernielt of beschadigd, word je aansprakelijk gesteld voor de schade.

Aanwezigheden trainingen en wedstrijden :

1.    Training : iedere speler/speelster wordt verondersteld aanwezig te zijn op de training, dit 10 minuten voor de aanvang van de training.

2.    Ben je te laat voor de training geef dan steeds uitleg aan de trainer voor dat je aansluit bij de groep.

3.    Kan je niet deelnemen aan de training laat dat steeds weten aan de trainer, doe dit tijdig en niet enkele minuten voor de aanvang van de training.

4.    Niet verwittigen van je afwezigheid kan leiden tot minder speelminuten (starten op de bank of vroeger wisselen).

5.    Zorg voor een efficiënte planning van je studies zodat je steeds aanwezig kan zijn op training. Uitzonderingen kunnen natuurlijk voorvallen maar maak hiervan geen regel.  

6.    Wedstrijden : voor alle wedstrijden zijn we tijdig op de club of op de afgesproken vertrekplaats, we dragen steeds ons trainingspak voor een wedstrijd, dit is het uithangbord van onze club.

7.    Vanaf U12 tot U21 : breng steeds je identiteitskaart mee, geen kaart bij is NIET spelen.

8.    Kan je niet deelnemen aan een wedstrijd laat dit tijdig weten aan de trainer,

Ie  -Iedere speler moet spelen en trainen in zijn of haar leeftijd's categorie met uitzondering meisjes die mogen 1 categorie lager schuiven of trainen.

     - uitgezonderd jongens wwar een uitzondering moet voor aangevraagd moet worden bij de KBVB

      - Wanneer speler geschikt is hoger te spelen of er niet genoeg spelers van die leeftijd zijn kan worden ddor geschoven op aangeven van de jeugdcoordinator en in samenspraak van het jeugd bestuur.

          -Spelers die zich aansluiten bij SSD Opoeteren gaan automatisch akkoord het huishoudreglement alsook met het reglement van de Koninklijke Belgische voetbalbond.

9.    Doorschuiven : spelers die gevraagd worden om bij een andere ploeg of club binnen de fusie te gaan spelen mogen dit niet weigeren. Indien je weigert om bij een andere ploeg of club te spelen ,speelt hij/zij dat weekend ook niet in zijn eigen ploeg. Wanneer het doorschuiven voor een lange termijn is dan zal er een beurtrol worden opgesteld.

     - Aanvragen voor medische attesten dienen te gebeuren via de gerechtigde correspondent van de club en kunnen enkel aangevraagd worden indien de speler toestemming heeft van het hoofdbestuur, jeugdbestuur en jeugdcoordinator.

Ouders:

1.    Ouders mogen (moeten) aanmoedigen maar niet afbreken.

2.    Moedig alle spelers aan, niet alleen de goede maar zeker ook de minder goede.

3.    Lever geen negatieve kritiek op spelers, trainers en zeker niet op de scheidsrechters. Dit zijn ook maar mensen en zonder hen is er geen voetbal mogelijk.

4.    Moedig je kind aan om deel te nemen aan de training.

5.    Als ouder coach je geen spelers hiervoor staat een trainer naast het veld.

6.    Probeer zoveel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten van onze club.

7.   Werk positief mee aan de uitstraling en uitbouw van de ploeg en de club.